EN 中文

Futo Akiyoshi Greedy Life In The Room That Bores Me

8 February 21 March 2009

Futo Akiyoshi
Installation view, Greedy Life in The Room That Bores Me
Office Baroque, Antwerp, 2009

Futo Akiyoshi
Installation view, Greedy Life in The Room That Bores Me
Office Baroque, Antwerp, 2009

Futo Akiyoshi
Installation view, Greedy Life in The Room That Bores Me
Office Baroque, Antwerp, 2009

Futo Akiyoshi
Room (a set of 4), 2008
oil on canvas
1: 40,9 × 40,9 cm (16 1/8 × 16 1/8 inches)
2: 24,3 × 40,9 cm (9 9/16 × 16 1/8 inches)
3: 27,3 × 40,9 cm (10 3/4 × 16 1/8 inches)
4: 31,8 × 40,9 cm (12 1/2 × 16 1/8 inches)

Futo Akiyoshi
Room, 2008
oil on canvas
53 × 40,9 cm (20 7/8 × 16 1/8 inches)

Futo Akiyoshi
Room, 2008
oil on canvas
53 × 33 cm (20 7/8 × 13 inches)

Futo Akiyoshi
Children Room, 2008
oil on wood board
87 × 40,8 × 35,5 cm (34 1/4 × 14 inches)